LINDA-Project-Narurabu-5-NaruTsuna-no-maki-Naru-Love-5-NaruTsuna-volume-english-cover-1-1Title: ナルラブ 5 ナルツナの巻 (Narurabu 5 NaruTsuna no maki) “Naru Love 5 NaruTsuna Volume”

Circle: LINDA Project

Doujinka: LINDA

Characters: Naruto Uzumaki x Tsunade (Fifth Hokage)

Date of Release: 2009.08.16

Translation: Doujin-moe

Language: English

Reading: Right to Left

Naru Love 5 NaruTsuna Volume (color) 4.24/5 (84.80%) 50 votes