LINDA-Project-Narurabu-3-SasuSaku-no-maki-Naru-Love-3-SasuSaku-volume-english-1-1Title: ナルラブ 3 サスサクの巻 (Narurabu 3 SasuSaku no maki) “Naru Love 3 SasuSaku Volume”

Circle: LINDA Project

Doujinka: LINDA

Characters: Sakura Haruno x Sasuke Uchiha, Naruto Uzumaki

Date of Release: 2008.08.17

Translation: Doujin-moe, Kusanyagi

Language: English

Reading: Right to Left

Naru Love 3 SasuSaku Volume 4.00/5 (80.00%) 2 votes