LINDA-Project-Narurabu-2-NaruSaku-no-maki-Naru-Love-2-NaruSaku-volume-english-cover-1-1Title: ナルラブ 2 ナルサクの巻 (Narurabu 2 NaruSaku no maki) “Naru Love 2 NaruSaku Volume”

Circle: LINDA Project

Doujinka: LINDA

Characters: Naruto Uzumaki x Sakura Haruno

Date of Release: 2008.04.27

Translation: Doujin-moe, Rande

Language: English

Reading: Right to Left

Naru Love 2 NaruSaku Volume (color) 3.75/5 (75.00%) 12 votes